SLUITEN

Taxatiewaarde

Wat is een taxatiewaarde?

Een taxatiewaarde is een term waarmee het bedrag wordt aangegeven dat is vastgesteld op basis van een waardebepaling van een object. In geval van de taxatie van een auto geeft de taxatiewaarde het bedrag aan wat een auto op een specifiek moment waard is. Dit is dus een momentopname omdat de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de taxatiewaarde aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het vaststellen van de taxatiewaarde kan van belang zijn bij het kopen of verkopen van een auto, het vaststellen van de verzekeringsvoorwaarden of om belastingtechnische redenen.

Het taxatiebedrag wordt schriftelijk vastgelegd in een taxatierapport. Dit taxatierapport is een visuele weergave waarin alle punten beschreven staan die in de waardebepaling zijn meegenomen. Hierdoor is het voor iedere partij inzichtelijk hoe de taxateur aan de vastgestelde waarde is gekomen. In geval van de taxatie van een auto zijn er diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de taxatiewaarde. Hierbij kan gedacht worden aan de staat van de motor en de versnellingsbak, de kilometerstand, het bouwjaar, de marktwaarde en/of eventuele schades. De eventuele aanwezigheid van accessoires kunnen van invloed zijn op de taxatiewaarde maar dit punt zal apart worden weergegeven in het taxatierapport.

Het is goed om voor de volledigheid aan te geven dat een taxatiewaarde van een auto niet altijd hetzelfde is als de marktwaarde. De marktwaarde is immers de prijs waarvoor een auto bij een eventuele verkoop wordt aangeboden. In dit bedrag kan een winstmarge worden opgenomen.