SLUITEN

Taxatie

Wat betekent taxatie?

Taxatie is een term waarmee de waardebepaling van een object wordt bedoeld. Bij het taxeren van een object zal een erkende- en onafhankelijke taxateur (een expert uit de betreffende sector) op een objectieve manier de waarde inschatten. Dit zal gebeuren op basis van een aantal vastgestelde controlepunten, eventuele vergelijkingen met andere objecten, de marktwaarde en eventuele andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn.

Wat betekent taxatie auto?

Bij de taxatie van een auto wordt vaak een vaste werkwijze gevolgd. Er wordt hierbij een taxatierapport opgesteld waarin alle punten beschreven staan die in de waardebepaling zijn meegenomen. Hierdoor is het voor iedere partij inzichtelijk hoe de taxateur aan de vastgestelde waarde is gekomen. Bij de taxatie van een auto wordt er onder andere gekeken naar de staat van de motor en de versnellingsbak, de kilometerstand, het bouwjaar, de marktwaarde en/of eventuele schades. Ook de aanwezigheid van accessoires kan ervoor zorgen dat de auto wel hoger in waarde zal worden geschat maar dit punt zal apart benoemd worden in een taxatierapport. Het goed om te beseffen dat een taxatiewaarde geldt voor een bepaalde periode omdat de omstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn.