SLUITEN

Oldtimerregeling

Wat is de oldtimerregeling?

De oldtimerregeling is een wet die betrekking heeft op het betalen van wegenbelasting door oldtimerbezitters. Het betreft hier een regeling die in het leven is geroepen om oldtimer bezitters tegemoet te komen. In deze oldtimerregeling staat onder andere dat bezitters van een oldtimer die veertig jaar of ouder is, géén wegenbelasting voor deze auto verschuldigd zijn. De voornaamste reden hiervan is dat er in de meeste gevallen vrij weinig gereden wordt met de oldtimer.

De oldtimerregeling is in 2014 aangescherpt. Voor deze aanscherping lag de minimumleeftijd voor de genoemde vrijstelling op 25 jaar. Milieuredenen en de verbetering van de leefomgeving vormden de basis om de leeftijdsgrens van de oldtimers die in aanmerking komen voor vrijstelling naar achteren te schuiven. Door deze verandering moet het dagelijks gebruik van een groot deel van de oldtimers worden ontmoedigd voor personen die de oldtimer als hoofdauto gebruiken om te profiteren van het belastingvoordeel. De in de oldtimerregeling opgenomen voorwaarde dat het voertuig alleen voor privé doeleinden mag worden gebruikt en op naam moet staan van een persoon (dus niet op een bedrijf) sluit hierbij aan.