SLUITEN

Boekwaarde

Wat is de boekwaarde?

De boekwaarde van een auto is een term die gebruikt wordt om de werkelijke waarde van de auto vast te stellen. Het betreft hier een term die vooral in de accountancy gebruikt wordt. De boekwaarde is immers de waarde van de auto die op de balans vermeld wordt. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van afschrijvingen en is dus niet de waarde die de eigenaar zou krijgen als de auto op het specifieke moment verkocht zou worden. In dit laatste geval wordt er immers gesproken over de marktwaarde.

De boekwaarde van een voertuig is te berekenen door gebruik te maken van de onderstaande formule: aanschafwaarde van de auto minus de afschrijvingen.