SLUITEN

Afschrijving

Wat betekent de term afschrijving?

De term afschrijving van een auto heeft betrekking op de waardevermindering van het voertuig. Waardevermindering is een term voor het verschil in kosten tussen de aanschafprijs en het restbedrag. Naast de aanschaf- en de restwaarde speelt de verwachte gebruiksduur een belangrijke rol bij het berekenen van de afschrijving van een auto. Dit waardeverlies wordt de afschrijving van een auto genoemd.

Als je de afschrijving van je huidige auto kent, weet je wanneer het tijd wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. Daarnaast is dit bedrag een goede indicator in geval van schade of reparaties. De afschrijving van de auto kan bepalend zijn of het nog zinvol is om een auto te laten repareren of dat het voertuig financieel al afgeschreven is.

Ook bij een financial lease constructie wordt er gesproken over de afschrijving van een auto. Dit komt omdat dit een constructie is die veel wegheeft van het kopen op afbetaling. Aan het eind van de leaseperiode wordt de gebruiker van de auto ook de economische eigenaar van het voertuig.

Er zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor de waardevermindering (dus de afschrijving) van een auto:

  • De leeftijd
  • De kilometerstand
  • Het merk en het model
  • Het onderhoud en eventuele schadegevallen

Afschrijving van een zakelijke auto

Als er gebruik wordt gemaakt van een auto van de zaak, vertegenwoordigt dit voertuig een zakelijke waarde die in de loop van de tijd zal afnemen. In dit geval is er sprake van de afschrijving van een zakelijke auto. De Belastingdienst staat toe dat een auto fiscaal wordt afgeschreven. Deze kosten kunnen van de winst van de onderneming worden afgetrokken mits de auto op de balans van het bedrijf staat. Ook in dit geval zijn de aanschafkosten, de restwaarde en de economische levensduur van het voertuig bepalend. De economische levensduur hangt af van de mate van het gebruik waarbij een redelijk termijn moet worden vastgesteld. De maximale periode waarbinnen een auto mag worden afgeschreven is 5 jaar. Als er veel kilometers met de auto wordt gereden mag de afschrijvingstermijn worden ingekort tot bijvoorbeeld 3 jaar. De meest toegepaste methode van het afschrijven is de lineaire methode waarbij er jaarlijks een vast percentage wordt afgeschreven.