SLUITEN

LPG

Wat is LPG?

De letters LPG staan voor Liquefied Petroleum Gas. LPG wordt in de volksmond ook wel “autogas” genoemd en wordt gebruikt als alternatief op het tanken van benzine en diesel. Deze alternatieve brandstof is een vloeibaar bijproduct dat voortkomt uit de winning van aardolie en aardgas. Omdat LPG een mengsel van propaan en butaan is, is het eigenlijk geen gas maar een vloeistof. De mengverhouding van propaan en butaan verschilt per jaargetijde. In de winterperiode is het propaan gehalte hoger omdat dit gas beter verdampt bij lagere temperaturen. In de zomer bevat het mengsel meer butaan. Dit is dan ook de reden dat LPG in de zomer goedkoper is. Butaan is immers goedkoper dan propaan. Het mengsel is van oorsprong geurloos maar voor de veiligheid is hier wel een geurstof aan toegevoegd.

Voordelen gebruik liquefied petroleum gas als autobrandstof

De karakteristieke eigenschappen van LPG bieden veel voordelen. Een van de voordelen van het gebruik van liquefied petroleum gas als autobrandstof is dat LPG een hoger octaangetal (meer dan 100 RON) heeft dan E5 (Euro 95) of E10 (Euro 98) brandstof. Dit hogere octaangehalte zorgt voor een gelijkmatigere ontbranding van het gas. Een ander groot voordeel van LPG is dat er bij de ontbranding vrijwel geen afvalstoffen (zoals zwavel, etsende zuren of koolafzetting) vrij komen. Er is dus sprake van een minimale belasting voor het milieu in vergelijk met het gebruik van andere brandstoffen. LPG is een relatief schone, voordelige en goed verkrijgbare brandstof. Daarnaast blijft de motor schoner en heeft hierdoor een langere levensduur.