SLUITEN

E5 brandstof

Wat is E5 brandstof?

E5 brandstof is een benaming voor benzine waar een maximaal percentage van 5% aan bio-ethanol is toegevoegd. De Letter E staat immers voor ethanol. Bio-ethanol is een alcohol die voortkomt uit de fermentatie van suiker, maïs of tarwe. Dit is een vorm van hernieuwbare energie. De Europese Norm EN 228 schrijft voor dat het bijmengen van 5% bio-ethanol aan conventionele benzine is toegestaan zonder dat deze brandstof ethanolbrandstof genoemd moet worden. De E5 benaming is een eenduidige benaming die in alle Europese landen wordt gehanteerd.

E5 brandstof in plaats van Euro 98

Deze E5 benaming voor brandstof vervangt de “Euro 98” aanduiding. Dit is een besluit dat in EU verband is genomen. Deze veranderingen op het gebied van brandstoffen voor motorvoertuigen in het wegverkeer is een van de maatregelen die genomen worden met als doel om de totale CO2-uitstoot te verminderen. Leveranciers van brandstof worden met deze regeling gedwongen om benzine met een specifieke norm aan ethanol in de handel te brengen. Hierdoor wordt er stapsgewijs gewerkt aan een toename van het gebruik van biobrandstoffen. Voordat deze regeling in werking is getreden, werd de aanduiding van benzine gebaseerd op het octaangehalte (ook wel bekend als de klopvastheid) van benzine. De naam Euro 98 werd dan ook gebruikt voor brandstof met octaangetal 98. Tegenwoordig geeft de benaming van brandstof een indicatie over de maximale hoeveelheid bio-ethanol.

Normale benzinemotoren kunnen zonder modificaties op E5 brandstof draaien. Ongeveer 10% van de Nederlandse benzineauto’s (vaak oudere auto’s of sportieve modellen) hebben brandstof met octaangetal 98 nodig. Deze auto’s kunnen géén E5/ euro 95 (een veel gekozen alternatief voor E10/Euro 98) tanken omdat hierdoor schade aan de leidingen en pakkingen kunnen ontstaan.

Kiezen voor premium brandstof?