SLUITEN

E10 brandstof

Wat is E10 brandstof?

E10 brandstof is de benaming voor een benzine mengsel dat voor 90% uit fossiele brandstof en voor 10% uit bio-ethanol bestaat. De benaming E10 geeft dus een indicatie over het percentage ethanol (E). Bio-ethanol is een vorm van alcohol die voortkomt uit de gisting (fermentatie) van suiker, maïs of tarwe. Hierdoor is dit een vorm van hernieuwbare energie. De E10 benaming is een benaming die eenduidig in heel Europa wordt gehanteerd.

E10 brandstof als vervanger van Euro 95

De E10 aanduiding voor brandstof vervangt de Euro 95 die een lange tijd gebruikt werd. Het betreft hier een regeling die op EU niveau is genomen. De voornaamste doelstelling van deze regeling is om hiermee een bijdrage te leveren aan de vermindering van de totale CO2-uitstoot. Er wordt stapsgewijs gewerkt aan verhoging van het gebruik van biobrandstoffen. In het verleden werd de “Euro 95” aanduiding gebaseerd op het octaangehalte (ook wel bekend als de klopvastheid) van benzine. De naam Euro 95 werd dan ook gebruikt voor brandstof met octaangetal 95. Bij de huidige regeling wordt met de E10 aanduiding een indicatie gegeven over de hoeveelheid bio-ethanol in de brandstof.

Alle nieuwe auto’s kunnen getankt worden met E10 brandstof. Dit is niet altijd het geval bij oudere auto’s. De hogere concentratie aan bio-ethanol in de brandstof kan schade aan de leidingen en pakkingen veroorzaken. Daarom is het verstandig om bij twijfel te kiezen voor E5 benzine, waaraan dus een lager percentage (maximaal 5%) aan bio-ethanol is toegevoegd.