SLUITEN

Automotive

Wat is automotive?

Automotive is een term die verwijst naar de auto industrie in de meest brede zin van het woord. Automotive is dan ook een verzamelterm die betrekking heeft op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de marketingactiviteiten binnen de sector en uiteraard de verkoop van auto’s. Daarnaast heeft de term automotive ook betrekking op andere motorvoertuigen. De automotive sector is economisch gezien een van de grootste sectoren die er zijn. Daarnaast biedt de autobranche ook flink veel arbeidsplaatsen.