SLUITEN

Chassisnummer

Wat is een chassisnummer?

Een chassisnummer is een reeks van cijfers en letters die dienen ter identificatie van een auto. Deze unieke combinatie wordt ook wel framenummer genoemd. De unieke identificatiecode bestaat uit 17 cijfers en letters waarvan de laatste zes tekens altijd cijfers zijn. Het chassisnummer wordt internationaal het Vehicle Identification Number (VIN) genoemd. Het is een code die op het metalen identificatieplaatje in de auto staat gegraveerd. Dit plaatje is vaak onder de motorkap of in het portier bevestigd. Daarnaast komt het chassisnummer op het kentekenbewijs terug.

Een chassisnummer dient om frauduleuze handelingen met een auto (of ander motorvoertuig) te voorkomen. Er wordt altijd gecontroleerd of het chassisnummer dat in het kentekenbewijs staat ook identiek is en die welke op de auto zelf te vinden is. Als dat niet het geval is, kan dit duiden op fraude. Daarnaast is het een verplichting om alle gevallen van schade aan de auto aan de hand van het chassisnummer te registreren. Ook het aantal eigenaren en de kilometerstanden van de auto worden op basis van dit nummer geregistreerd. Tevens wordt het chassisnummer gebruikt om een gestolen auto te achterhalen. Alle gegevens met betrekking tot het chassisnummer worden centraal (binnen de EU) opgeslagen. Het behoort dan ook tot de mogelijkheden om met een chassischeck de gegevens van de auto op te vragen.